Моя сторінка

Головна

Не носи з собою картку, завантажуй додаток Lokal!

Мобільний додаток Lokal – це універсальний ідентифікатор клієнта, актуальні новини та цікаві пропозиції від партнерів.

За допомогою додатку можна:

 • Швидко зареєструватися у програмі;
 • Легко слідкувати за балансом балів на рахунку;
 • Зручно отримувати актуальну інформацію про акції, новини та події.

Додаток розроблений лише для операційних систем Android та IOS.

Встановити додаток можливо на Android, від версії 5.1 та на Iphone, починаючи з моделі 5S та та операційної системи 9.0 (на всі моделі телефонів, параметри яких є нижчі від наведених вище, встановити додаток неможливо). 

Додаток доступний для скачування на маркеті - App store та Play Market відповідно. Пошук додатку можна здійснювати за словом “Lokal” або “Локаль”.

 

Завантажити з Google Play
 
Завантажити з App Store
 

Залогуватись у додатку мають можливість лише власники карток Локаль (червоні картки, шоколадні, два кроки, дідо, жовті, зелені, картки Львівські пляцки).

Накопичити бофони через додаток можна у два способи:

 1. Зчитати штрих-код – біля кас у їдальні, магазині, Львівські пляцки, ЛМШ;
 2. Зісканувати QR-код з чеку протягом 15 хв – у кнайпах мережі, тільки до закриття чеку (про бажання розрахуватись бофонами клієнт повинен повідомити офіціанта).

За правилами програми лояльності у закладах мережі приймається лише пластикова картка або мобільний додаток Lokal. 

 

Правила участі у програмі лояльності «LOKAL»

Ці Правила визначають умови участі у Програмі «LOKAL», встановлюють вимоги до її Учасників. Просимо детально ознайомитись з цими умовами, заповнити Анкету та поставити підпис, підтверджують тим сами Вашу згоду з Правилами Програми

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПРОГРАМИ? 

1.1.++ «Програма лояльності «LOKAL» – це бонусно-дисконтна програма (надалі – «Програма»), що являє собою комплекс взаємопов'язаних маркетингових, організаційних та інших процедур, спрямованих на формування та підтримання довгострокового стійкого інтересу та позитивного ставлення Учасника до постачальника товару (робіт, послуг) чи правовласника торгової марки (знаку для товарів і послуг);

1.2. «Оператор Програми» є ТзОВ «Системи лояльності» (надалі – «Оператор»). Адреса: 79008, м.Львів, вул.Федорова, 29.

1.3. «Учасник Програми» - повнолітня фізична особа, що досягла 18 років і яка бере участь у Програмі відповідно до її умов, та особисто, за власним бажанням повідомляє Оператору свої персональні дані про себе з метою участі у Програмі шляхом заповнення та підписання Анкети в паперовому вигляді або шляхом заповнення та збереженням реєстраційної форми на веб-сторінці Програми, та яка немає будь-яких обмежень щодо такої участі, однозначно погодилась та приєдналась до Правил Програми та «Політики конфіденційності». Учасник може бути авторизований і неавторизований. Авторизований Учасник – це Учасник, персональні дані якого  є внесенні в Процесинговий центр Програми Оператора, такий Учасник користується усіма можливостями Програми згідно її умов. Неавторизований Учасник - це Учасник, особисті дані якого не внесені в Процесинговий центр Програми Оператора, такий Учасник користується усіма можливостями вказаної Програми, окрім отримання Винагород.

1.4. «Партнер Програми» – юридична особа, яка відповідно до умов Програми нараховує Бофони при здійснені покупки товарів/послуг Учасниками Програми, або, яка надає можливість отримати винагороди учасникам Програми відповідно до її умов;

1.5. Картка Учасника («Картка «LOKAL») – пластиковий носій з унікальним номером (надалі –«Картка»), який служить для ідентифікації Учасника в Програмі. Картка надає можливість Учаснику накопичувати Бофони за придбання товарів (робіт, послуг) Програми та використовувати їх для отримання Винагород. Картка є персональною і не може бути передана іншій особі, без погодження з Оператором;

1.6. «Бофон» – це умовна облікова одиниця, яка визначає об'єм прав кожного Учасника на отримання Винагород відповідно до умов Програми. Бофони не є і не можуть бути засобами платежу чи яким-небудь видом валюти чи цінного паперу;

1.7. «Рахунок Учасника» - це особистий рахунок Учасника в Процесинговому центрі Програми, на якому обліковуються всі операції з Бофонами Учасника Програми. За бажанням Учасників, можливе об’єднання  особистих рахунків, що дасть можливість накопичувати і списувати (витрачати) Бофони декільком Учасникам на одному основному рахунку.

1.8. «Винагорода» – це певний товар (робота, послуга, визначена Оператором), який Учасник має можливість отримати, в Локаціях Партнерів та/або Оператора. Учасник має право вибрати Винагороду на власний розсуд.

1.9. «Анкета» – паперовий бланк з переліком запитань, поставлених Оператором, який видається Оператором чи його уповноваженою особою, окремий документ, чи частина документу, або електронна реєстраційна форма, яка розміщена на веб-сторінці Програми, заповнюючи і підписуючи яку фізична особа підтверджує бажання стати Учасником Програми та дає свою згоду на участь у Програмі згідно з визначеними в ній умовами, а також дозволяє передавати і обробляти надані ним персональні дані та іншу інформацію в рамках Програми та відповідно до діючого законодавства про захист персональних даних.

1.10. «Персональні дані» – інформація, що відноситься до певного Учасника, та яка надається ним Оператору при заповнені Анкети (або будь-яким іншим шляхом), та яка дозволяє ідентифікувати цього Учасника як особистість.

 

2. УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ

2.1. При вступі до Програми кожен Учасник отримує стартовий пакет, що містить Картку Програми LOKAL та інформацію про загальні Правила Програми. Разом з карткою, Учасник отримує ПІН-код авторизованого доступу до персональної веб-сторінки.

2.2. Стартовий Пакет Учасника Програми можна придбати за 1 грн (одну гривню) в Локаціях Партнерів, звернувшись до їх уповноважених представників.

2.3. Про умови Програми можна дізнатися в Локаціях Партнерів та/або в Оператора, з веб-сторінки Програми www.lokal.lviv.ua чи за телефоном гарячої лінії  0 800 501 494 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні).

2.4. Стартовий пакет не може бути використаний для здійснення банківських, кредитних, платіжних чи інших операцій, що не передбачені умовами Програми.

2.5. Датою початку участі в Програмі є дата першої транзакції з використанням картки.

2.6. Всі зміни та доповнення до Правил та умов Програми офіційно публікуються на веб-сторінці Програми www.lokal.lviv.ua і вступають в силу з моменту публікації.

2.7. Інформація про Партнерів Програми, а також доступ до сторінки персональних даних Учасника - можна знайти на сторінці www.lokal.lviv.ua

2.8. У випадку втрати картки Учасник повинен невідкладно повідомити про це Оператора за телефоном 0 800 501 494 (дзвінок зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовний).

2.9. Картка може бути розблокована чи відновлена тільки у випадку, коли персональні дані Учасника збігатимуться з даними, поданими в анкеті Учасника і зареєстрованими в Програмі.

2.10. Оператор не несе відповідальності за збереження Бофонів на втраченій картці.

 

3. АНКЕТА ТА ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ УЧАСНИКА

3.1. Заповнюючи Анкету Учасника Програми, фізична особа подає персональні та контактні дані для реєстрації в інформаційній автоматизованій системі Програми. Заповнення та внесення даних Анкети Учасника до Програми є обов'язковою умовою повноправної участі у ній та умовою використання Бофонів згідно з правилами Програми.

3.2. Заповнена та підписана особою Анкета засвідчує її добровільну згоду (дозвіл) Оператору Програми на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення тощо) персональних даних особи, які вказані у цій Анкеті, з метою, визначеною у п.7.5. Правил Програми, а також згоду на передачу (поширення) її персональних даних Партнерам Програми та третім особам з метою їх обробки, в тому числі для здійснення персональних комунікацій з Учасником, передачі та отримання інформації. Анкета не містить ідентифікаційних даних фізичної особи, зокрема номерів паспорта й ідентифікаційного коду. Заповнена та підписана особою Анкета засвідчує також її згоду з усіма умовами та правилами Програми, а також обізнаність про те, що надані нею персональні дані вносяться до бази персональних даних клієнтів «LOKAL», а також підтверджує ознайомлення особи з правами, які згідно ст.8 Закону України «Про захист персональних даних» та положеннями чинного законодавства надаються їй як суб'єктові персональних даних. Учасник зобов’язується надавати точні та достовірні дані при заповненні Анкети, а також своєчасно повідомляти Оператора про зміни, що стосуються вказаних відомостей. 

3.3. Анкета не приймається, якщо вона повністю не заповнена, не підписана (друкований паперовий примірник), дані вписані нерозбірливо чи невірно.

3.4. Термін внесення даних наданої Оператору друкованої Анкети до Програми становить 45 днів від дати подання Анкети Учасником Операторові Програми. У випадку подання Оператору Анкети у формі електронного формуляру, дані вносяться протягом 24 годин з моменту їх відправлення засобами Інтернет зв’язку (веб-сторінки Програми). 

3.5. Дані Учасника, що вказані в Анкеті, є конфіденційними. Доступ до даних мають відповідальні особи Оператора і сам Учасник та інші особи, в тому числі Партнери Програми, яким було надано доступ до цих даних на відповідних правових підставах, а також ці дані можуть бути надані на вимогу правоохоронних та/або інших органів відповідно до чинного законодавства.

 

4. ПРИПИНЕННЯ УЧАСТІ У ПРОГРАМІ ТА БЛОКУВАННЯ КАРТКИ?

4.1. Оператор Програми має право припинити участь у Програмі будь-якого її Учасника без повідомлення, без будь-яких негативних наслідків для себе шляхом вилучення Картки, блокування Картки та Рахунку Учасника, анулювання усіх накопичених Бофонів у випадках, якщо Учасник:

4.1.1. Порушує умови даних Правил та/або інші угоди між Учасником і Оператором;

4.1.2. Надає Оператору Програми недостовірні відомості або інформацію, що вводить в оману;

4.1.3. Бере участь у схемах «шахрайства» в рамках дії будь-яких елементів Програми (факти «шахрайства/недобросовісних дій із Карткою та Балансом Бофонів» визначаються одноособово Оператором та не підлягають оскарженню). Наприклад, Учасник накопичує Бофони за допомогою чеків інших Покупців, повторно використовує Спеціальні Пропозиції, тощо;

4.1.4. Відкликання Учасником згоди на обробку персональних даних.

4.2. Учасник має право припинити свою участь у Програмі у будь-який час, надіславши Оператору письмове повідомлення у довільній формі на поштову адресу Оператора щодо припинення участі у Програмі із зазначенням особи, на яку зареєстрована картка, та номеру картки. Після отримання Оператором такого повідомлення участь Учасника в Програмі припиняється, Рахунок та Картка блокуються, Бофони анулюються, персональні дані Учасника знищуються.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ?

5.1. Програма регулює відносини Оператора та Учасника Програми до умов цих Правил.

5.2. Програми є довготерміновою і відкритою для участі всіх Учасників.

5.3. Оператор залишає за собою право:

- самостійно володіти усіма правами на управління та зміну правил Програми;

- самостійно визначати Партнерів Програми, а також кількість та вартість Бофонів і Винагород;

- Оператор залишає за собою право виключити будь-якого Учасника Програми «LOKAL» у випадку порушення Правил або умов Програми або у випадку відкликання Учасником згоди на обробку персональних даних.

- Оператор залишає за собою право відмінити або змінити всю Програму, або її частину в будь-якій час, як з попереднім повідомленням про це, так і без нього. У випадку припинення (зупинення) дії Програми, набрані Учасником Бофони можуть бути використані протягом трьох календарних місяців після повідомлення Учасника Програми про її припинення (зупинення). Оператор не несе відповідальності за будь-які збитки та незручності, що виникають в наслідок таких змін.

5.4. Оператор Програми не несе відповідальності за сплату податків і виконання зобов’язань Учасника, пов’язаних з участю Учасника в Програмі.

5.5. В усіх питаннях, щодо відносин з Учасниками Програми, Оператор керується цими Правилами та вимогами чинного законодавства України.

5.6.  Учасник Програми має право:

- комплекс прав щодо захисту персональних даних, передбачених ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» та положенями чинного законодавства;

- перевіряти правильність нарахування, накопичення та використання Бофонів;

- отримувати від Оператора інформацію про умови Програми, спеціальні заходи або інші відомості інформаційного характеру, способами, визначеними у п.2.3. Правил, а також через інші канали комунікації, в тому числі поштою, SMS, електронною поштою, телефоном, іншими засобами зв’язку.

5.7. Учасник надає Операторові, або Партнеру Програми від імені Оператора, право повідомляти йому будь-яку інформацію комерційного і/чи інформаційного характеру про Програму чи Партнера Програми електронною поштою, телефоном та/або SMS. Учасник може в будь-який момент відмовитись отримувати інформацію за вищепереліченими комунікаційними каналами, повідомивши про це Оператора шляхом надсилання на адресу Оператора (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) письмового повідомлення про таку відмову.

5.8. Кожний Учасник Програми несе відповідальність за правильність та своєчасність повідомлення Оператора про зміну прізвища, ім’я, по батькові, та інших персональних даних, визначених в Анкеті. Оператор не несе відповідальності за роботу пошти, операторів мобільного зв’язку, які здійснюють доставку повідомлень Учаснику, у випадку, якщо останній своєчасно не повідомив про зміну відомостей про себе. Оператор також не несе відповідальності за неможливість контакту з Учасником, якщо контактні дані Учасника вказані неправильно або на момент контакту змінилися.

 

6. НАРАХУВАННЯ БОФОНІВ ТА ОТРИМАННЯ ВИНАГОРОД

6.1. Нарахування Бофонів відбувається:

6.1.1.  при розрахунку за придбані товари (роботи, послуги) готівковими коштами чи банківськими платіжними картками, за умови пред'явлення Картки «LOKAL» до закриття транзакції.

6.1.2. при обміні грошових коштів на Бофони, з використанням електронного платіжного засобу/електронного пристрою (в тому числі системи прийому платежів EasyPay), виходячи із співвідношення 1 гривня дорівнює 1 Бофон.

6.2. Нарахування накопичених Бофонів відбувається в режимі реального часу. У випадку відсутності зв'язку транзакції нарахування Бофонів зберігаються у буфері POS систем Партнера і надсилаються до Процесингового центру при відновленні зв'язку.

6.3. Нараховані Бофони реєструються і підсумовуються на рахунку Учасника.

6.4. Накопичені Бофони не є і не можуть бути засобом платежу, будь-яким видом валюти чи цінного паперу, а також не можуть бути переведені в грошовий еквівалент чи видані Учаснику готівковими коштами.

6.5. Накопичені Бофони мають бути  використані Учасником протягом 12-ти місяців з моменту їх нарахування на рахунок, в іншому випадку вони будуть списані (видалені) з рахунку.

6.6. Кожному Учаснику Програми рекомендується слідкувати за нарахуванням Бофонів на особистому рахунку, звернувшись до Оператора або відвідавши веб-сторінку Програми.

6.7. Оператор Програми визначає перелік Винагород. Кількість та асортимент Винагород може змінюватися.

6.8. Бофони на рахунку Учасника, визначають поточний об'єм прав Учасника на отримання Винагород, з розрахунку 1 (один) Бофон дорівнює 1 (одній) гривні вартості Винагороди.

6.9.  Під отриманням Винагороди Учасником мається на увазі:

продаж товару (за винятком тютюнових виробів), послуги, Партнером та/або Оператором Учаснику на умовах публічного договору купівлі-продажу (поставки), за спеціальною ціною 1 (одна) копійка, у випадку отримання Учасником Винагороди, вартість якої дорівнює сумі списаних Бофонів з рахунку Учасника;

продаж товару (за винятком тютюнових виробів), послуги, Партнером та/або Оператором Учаснику на умовах публічного договору купівлі-продажу (поставки), за спеціальною ціною, що визначається, як вартість відповідної Винагороди мінус знижка у розмірі, що дорівнює сумі списаних Бофонів з рахунку Учасника, у випадку якщо сума Винагороди є більшою, ніж сума списаних Бофонів.

продаж товару (за винятком тютюнових виробів), послуги, Партнером та/або Оператором Учаснику на умовах публічного договору купівлі-продажу (поставки), за спеціальною ціною яка дорівнює сумі списаних Бофонів з рахунку Учасника.

6.10. Винагорода, що придбавається Учасником за Бофони - призначена виключно для кінцевого/особистого споживання. Використання (перепродаж) її у комерційних цілях, не пов’язаних з особистим кінцевим споживанням - заборонений.

6.11 При отриманні Винагороди Учасником у Локаціях Партнера та за умови пред'явлення Картки «LOKAL» до закриття транзакції, проводиться списання Бофонів із рахунку Учасника Програми. Списання відбувається в режимі реального часу.

6.12 У випадку виникнення в Учасника питань щодо поточних нарахувань Бофонів, Оператор залишає за собою право дати відповіді протягом 30 календарних днів.

6.13 У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил Програми і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Оператором.

 

7. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

7.1. Володілець персональних даних: ТОВ «Системи лояльності», 79008, м.Львів, вул.Федорова, 29.

7.2. Форма надання згоди: Анкета, що подається Володільцю персональних даних у паперовій формі чи з використанням веб-сторінки Програми.

7.3. База персональних даних: База  персональних даних клієнтів «LOKAL».

7.4. Склад та зміст персональних даних, що можуть бути включені до зазначеної вище бази персональних даних:

- прізвище, ім’я та по батькові суб’єкта;

- стать;

- дата народження;

- поштова адреса;

- контактний номер мобільного телефону;

- адресу особистої електронної пошти;

- сімейний стан, кількість дітей (за наявності);

- соціальний статус;

- місце праці;

- кодове слово;

- професія;

- відомості про способи комунікації;

- особистий підпис;

- дані про наявність автомобіля (його тип, марка, рік випуску);

- інші відомості, мета обробки яких співпадає з метою обробки персональних даних, та які будуть надані суб’єктом самостійно або отримані Товариством в процесі ведення Товариством своєї діяльності, в тому числі, але не виключно шляхом надання послуг.

7.5. Метою обробки персональних даних є:

- забезпечення реалізації відносин у сфері реклами, маркетингу та збору персональних даних у комерційних цілях; забезпечення комунікацій з клієнтами;

- надання Учасникам рекламних та/або інформаційних матеріалів щодо спеціальних пропозицій Оператора та Партнерів Оператора;

- вивчення попиту, інформування Учасників про нові товари, послуги Оператора та його партнерів;

- забезпечення реалізації цивільно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.

7.6. Дії з обробки персональних даних, які в праві вчиняти Володілець персональних даних:

- збір персональних даних в обсязі, необхідному для досягнення мети обробки персональних даних, що зазначена у п.7.5. Правил;

- обробку персональних даних (з використанням інформаційних автоматизованих систем, або без них), включаючи, але не обмежуючись, одержання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення (в тому числі передачу, включаючи транскордонну передачу будь-яким розпорядникам чи третім особам на розсуд Володільця), знеособлення, блокування, знищення персональних даних, а також будь-які інші дії пов'язані з обробкою персональних даних відповідно до мети їх обробки.

7.7. Повідомлення про права суб’єкта персональних даних: 

Наданням своїх персональних даних шляхом заповнення Анкети, Учасник, тим самим, підтверджує свою згоду на внесення наданим ним персональних даних до бази персональних даних клієнтів «LOKAL», а також підтверджує те, що він ознайомлений з своїми правами, як суб’єкт персональних даних, визначеними у ст.8 Закону України «Про захист персональних даних», з їх складом, змістом та метою, способами їх обробки, а також про умови передачі наданих ним персональних даних третім особам.

7.8. Строк, на який надається згода (дозвіл) на обробку персональних даних: 

Учасник Програми надає Володільцю дозвіл на обробку його персональних даних протягом 10 років. Суб’єкт може відкликати чи змінити термін дії даної згоди на обробку своїх персональних даних, шляхом направлення на адресу Володільця (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) письмового повідомлення не пізніше як за 30 днів до передбачуваної дати відкликання/зміни терміну дії цієї згоди. Суб'єкт персональних даних погоджується на те, що протягом зазначеного терміну Володілець не зобов’язаний припиняти обробку персональних даних і знищувати персональні дані Суб’єкта. Відкликання не буде мати зворотної сили щодо персональних даних, що пройшли обробку до вступу в силу такого відкликання.

 

Політика конфіденційності

Дана Політика визначає порядок отримання та відмови від отримання інформаційних та рекламних електронних повідомлень Оператора (від імені Оператора), порядок одержання, зберігання, обробки й використання інформації щодо Сторін, яка є конфіденційною, та/або інформацією з обмеженим доступом, що отримана Сторонами в процесі участі Учасника в Програмі, тощо.

 

Будь ласка, ознайомтеся з даною Політикою перед використанням веб-сторінки, а також перед тим, як зареєструватись у Програмі лояльності «LOKAL».

Терміни 

Терміни, що використовуються у даній Політиці, мають значення, наведене у Правилах участі у Програмі «LOKAL»  (надалі – «Програма»).

Захист персональних даних

Обробка персональних даних здійснюється Оператором на підставі згоди, отриманої від Учасника згідно умов правил Програми.

Оператор підтверджує та гарантує, що:

- обробка персональних даних, отриманих від Учасника, здійснюється для конкретних і законних мети та цілей, визначених умовами Правил Програми, або у випадках, передбачених законодавством України.

- персональні дані обробляються Оператором на підставі згоди, що надана Учасником на умовах правил Програми, у суворій відповідності з чинним законодавством України в сфері захисту персональних даних;

- при обробці персональних даних Оператор здійснює всі необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, відтворення, розповсюдження персональних даних, а також інших неправомірних дій;

- обробка персональних даних здійснюється за допомогою способів, що забезпечують конфіденційність таких даних і при дотриманні встановлених законодавством України вимог до забезпечення безпеки персональних даних;

- Оператор зобов’язується не розголошувати персональні дані, отримані від Учасників, окрім випадків, передбачених законодавством України.

Оператор має право бути Розпорядником персональних даних або доручити обробку персональних даних Розпоряднику персональних даних на умовах, визначених у відповідному письмовому договорі.

Розпорядником персональних даних можуть бути підприємства, установи і організації усіх форм власності, органи державної влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні особи - підприємці, які обробляють персональні дані відповідно до закону.

Розпорядник персональних даних може обробляти персональні дані лише з метою і в обсязі, визначеними у договорі з Оператором.

Беручи участь у Програмі, Учасник підтверджує, що він ознайомився та повністю (однозначно) погодився із умовами даної Політики конфіденційності, Правилами Програми, що розміщені на веб-сторінці Програми за адресою: www.lokal.lviv.ua

Учасник не має права брати участь у Програмі та використовувати веб-сторінку Програми якщо він не згоден та не приймає умови даної Політики.

У випадку, якщо при використанні веб-сторінки Програми Учаснику будь-яким способом стала відома інформація відносно Оператора та/або третіх осіб, яка відповідно до законодавства України відноситься до конфіденційної та/або до Комерційної таємниці, або інформації з обмеженим доступом, Учаснику заборонено зберігати, використовувати й поширювати таку інформацію.

Учасник розуміє й погоджується з тим, що розміщуючи на на веб-сторінці Програми інформацію, у відношенні якої не передбачено обмеження доступу, будь-яка третя особа може одержати доступ до цієї інформації за допомогою мережі Інтернет.

Учасник визнає, що, у разі халатного відношення Учасником до безпеки та захисту його Персональних даних та Даних авторизації на веб-сторінці Програми, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до Облікового запису та Персональних і інших даних Учасника. У такому випадку Оператор не несе відповідальності за збитки, заподіяні Учаснику таким доступом.

Інформаційна підтримка (розсилки)

Беручи участь у Програмі, Учасник дає згоду на подальше отримання на його адресу електронної пошти, що зазначена в Анкеті, новин та інших інформаційних та рекламних повідомлень від Оператора (надалі – «Повідомлення»).

Учасник має право відмовитись від отримання повідомлень шляхом, описаним у розділі даної Політики «Відмова від отримання повідомлень».

Відмова від отримання повідомлень

Учасники Програми, які не хочуть надалі отримувати повідомлення від Оператора, мають право відписатися від розсилок отримання повідомлень, натиснувши на посилання «Натисніть тут, щоб відписатись», вказане в кінці будь-якого електронного повідомлення, надісланого Оператором та/або від його імені.

Зміна / редагування / видалення персональних даних. Припинення участі у Програмі

Змінювати та редагувати свої персональні дані Учасник може, зайшовши на веб-сторінку Програми за своїм персональним номером картки (чи електронною адресою) і паролем.

Припинити участь у Програмі та видалити свої персональні дані Учасник може шляхом направлення Оператору заяви у довільній формі на припинення участі у Програмі та обробки своїх персональних даних із зазначенням особи, на яку зареєстрована картка, та номеру картки за поштовою адресою, зазначеною у розділі Контактна інформація. Після отримання Оператором такого повідомлення участь Учасника в Програмі припиняється, Рахунок та Картка блокуються, Бофони анулюються, персональні дані Учасника знищуються.

Повідомлення у випадку внесення змін до Політики конфіденційності

Оператор залишає за собою право вносити зміни у дану Політику конфіденційності та періодично переглядати її умови. Нова редакція даної Політики набуває чинності з моменту її публікації на даній веб-сторінці. Використовуючи веб-сторінку Учасник підтверджує згоду з умовами Політики в редакції, що діє на момент використання Учасником веб-сторінки.

Інші умови

Оператор не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Учасник або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Політики, інструкцій або вказівок про порядок використання веб-сторінки, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.

Контактна інформація

ТзОВ «Системи лояльності» знаходиться за адресою: 79008, м.Львів, вул.Федорова,29,

тел. 0 800 501 494,   info@lokal.lviv.ua

Про компанію

ЗНИЖКА АБО ВІДКАТ! 

Для тих, хто не любить багато читати, скептиків та слабо вірних.

В українській економіці, на жаль, однією з рушійних сил є система «відкатів» - іншими словами Ти платиш, а Тобі за правильний вибір віддають частину (часто Твоїх) грошей - ця система працює як в державних, так і приватних структурах та свідчить про корумпованість та нечесність у стосунках. Ми будуємо свої стосунки з Тобою чесно та відверто.

Наші ціни у всіх закладах є доступними та ніколи не переступають межу здорового глузду чи, так званого, “преміум сегменту”. Та будуть такими завжди! Дати знижку – це означає підняти ціни (бо інакше ми просто змушені будемо закритись!) та дати той самий «відкат»! Ми хочемо прозоро будувати стосунки з друзями, так як це роблять у всьому цивілізованому світі. Один із способів і є – система лояльності. Вона дає можливість краще зрозуміти потреби кожного та зробити хоч і не надто дорогий та все ж приємний і головне корисний подарунок, щоб залишились позитивні емоції та добра згадка. Повір, в цьому ми перед Тобою чесні.

Які проекти складають спільноту LOKAL? 

На сьогодні існує мережа закладів в різноманітних оригінальних стилях та форматах: ресторан «Криївка», «Дуже висока кухня», «Мазох-cafе», Відкрита кав’ярня «Діана на Ринку», Галицька Жидівська кнайпа «Під Золотою Розою», Ресторація-музей «Гасова лямпа», «Opera Underground», «Найдорожча ресторація Галичини», «Grand Cafe Leopolis», «Львівська майстерня шоколаду» та її крамниці, «Пструг, хліб та вино», «Дім легенд», «Пошта на Друкарській», «Львівська копальня кави», сувенірна крамниця «Львівські цяцьки», «Перша  львівська грильова ресторація м'яса та справедливости», «Міська пекарня штруделів та сирників», «Реберня під Арсеналом», Театр пива «Правда»«П'яна Вишня»«Дзиґа», крамниця «Авіація Галичини», мережа крамниць «Два кроки від хати», мережа пекарень «Братванка» та всі наступні концептуальні заклади, що будуть відкриті протягом наступних років. 

Хто входить в спільноту LOKAL

LOKAL – це спільнота людей - ВІЛЬНИХ ТА НЕБАЙДУЖИХ! Впізнати їх можна за плюсовим рівнем IQ, якщо не виходить, то в кишені обов’язково є картка LOKAL.

Окрім того, до спільноти входять ті, хто вже серцем і душею з нами (і це основне) та люди, що в силу різних обставин ще не отримали картки!

Як отримати картку LOKAL?

Картку LOKAL Ти можеш отримати у будь-якому із закладів мережі (окрім «Найдорожчої ресторації Галичини», сувенірної крамниці «Львівські цяцьки»), або віртуальну картку у мобільному додатку LOKAL, абсолютно безкоштовно та головне дуже просто.

Для цього Тобі необхідно звернутись до менеджера закладу, заповнити анкету та отримати картку LOKAL разом із вичерпною інформацією та правилами.

Твоя картка є активованою і нею одразу можна користуватися.

Що отримують власники карток LOKAL?

Власники карток є учасниками спільноти LOKAL, і можуть користати з таких додаткових можливостей та винагород:

 • накопичувати, а потім витрачати

щоразу, коли Ти відвідуєш заклад, який входить до спільноти LOKAL, Ти маєш можливість накопичувати на власний «Локальний рахунок» спеціальну валюту спільноти – БОФОН. Кількість БОФОНІВ розраховується від суми чеку за певним курсом, що діє в конкретному закладі.

(«БОФОНИ – це гроші, які друкували вояки Української Повстанської Армії, які мали умовну цінність, та все ж слугували розрахунком, а стати грошовими мали після перемоги. Перемога відбулась занадто пізно. Тому на сьогодні бофони насправді дорого коштують та все ж як раритет»)

Накопиченими БОФОНАМИ Ти можеш оплатити повністю або частково рахунок (окрім алкоголю та тютюну) в будь-якому закладі спільноти LOKAL. Також маєш можливість використовувати їх у всіх наступних пропозиціях. 

 • привілеї

отримувати першим новини від закладів мережі, інформацію про акції, що проводяться в них та переваги при їх відвідуванні, відкриття нових закладів та в загальному про важливі події спільноти LOKAL

отримувати особливі умови при участі у заходах, що організовуються у ресторанах мережі

познайомитись з дівчиною чи хлопцем просто на вулиці тільки через те, що у вас двох є картка LOKAL, відчувати себе господарем у всіх кнайпах мережі, навіть у тих, що відкриються незабаром, ні в чому не обмежувати себе та свої думки на території кожного закладу

 • спеціальні пропозиції

В час обіду учасник спільноти LOKAL у разі покупки на суму від 75 грн отримує бонус на свій Локальний рахунок у вигляді 15 БОФОНів для звичайних карток та 20 БОФОНів для іменних карток (час отримання додаткових балів з 12:00-15:00 у будні дні). Учасник спільноти отримує додаткові бали у всіх закладах мережі (крім Ліпшої львівської настоянки «П'яна вишня», крамниці «Авіація Галичини»,  «Львівської майстерні шоколаду», сувенірної крамниці «Львівські Цяцьки», «Гасової Лямпи», «Львівської копальні кави», Театру пива "Правда",  мережі крамниць «Два кроки від хати», магазину правдивої їжі «Дідо» та мережі пекарень «Братванка»).

Вражаючу знижку у «Найдорожчій ресторації Галичини» - з карткою LOKAL все в 10 разів дешевше!
 
Як накопичувати БОФОНИ?

Для того, щоб накопичувати БОФОНИ на свій “Локальний рахунок”, Ти повинен пред’явити свою картку LOKAL при розрахунку або ж мобільний додаток Lokal. Після отримання чеку на ньому має бути відображений номер Твоєї картки. Це означає, що БОФОНИ по цьому чеку зараховані на Твій “Локальний рахунок”. Бофони нараховуються миттєво після здійснення транзакції.

примітка: якщо при використанні картки LOKAL її номер не відображений на чеку, обов’язково звернись до менеджера закладу

!увага: Накопиченими БОФОНАМИ можна користуватися протягом 12 місяців з дати накопичення

Кількість БОФОНІВ розраховується від суми чеку за курсом:

«Криївка»

1 БОФОН за кожні 10 грн

«Гасова Лямпа»

Галицька Жидівська кнайпа «Під Золотою Розою»

«Opera Underground»

Відкрита кав’ярня «Біля Діани на Ринку»

«Найдорожча ресторація Галичини»

«Дім легенд»

*«Львівська майстерня шоколаду» та її крамниці

«Львівська копальня кави»

«Дуже висока кухня»

«Дзиґа»

* Міська пекарня сирників та штруделів «Львівські пляцки»

«Пструг, хліб та вино»

«Перша грильова ресторація м’яса та справедливости»

Театр пива «Правда»

Реберня «Під Арсеналом»

Ліпша львівська настоянка «П'яна вишня»

«Grand Cafe Leopolis»
«Мазох-кафе»

Трапезна «УКУ», Кафетерій на Старознесенській

 1 БОФОН за кожні 40 грн

Крамниці «Два кроки»

1 БОФОН за кожні 40 грн

Мережа пекарень «Братванка»

Магазин правдивої їжі «ДІДО»

1 БОФОН за кожні 50 грн

 * Програма лояльності Локаль по партнеру "Львівська майстерня шоколаду" відрізняться в частині накопичення бофонів.

Накопичення встановлюється на такому рівні:

- 5% накопичення на Крамниці (шоколадна продукція);
- 10% накопичення на Кав'ярні (кава, напої, десерти, тощо).
10% від суми чеку на все накопичується лише у Львові, Трускавці та Інтернет-магазині.
 
* По мережі закладів Міська пекарня сирників та штруделів «Львівські пляцки» накопичення встановлюється на такому рівні:
- 5% накопичення на сувенірну продукцію та книги.
- 10% на решту продукції закладу. 
10% від суми чеку на все накопичується лише у Львові.

Як витрачати БОФОНИ?

Існує декілька способів витрачати БОФОНИ: оплатити чек, або його частину (крім алкоголю та тютюну) в будь-якому закладі спільноти LOKAL після зарахування БОФОНІВ на Твій “Локальний рахунок”. Ти можеш використати їх для оплати чеку (повністю або частково) в будь-якому закладі спільноти LOKAL по курсу:

1 БОФОН = 1 гривня

Для цього потрібно повідомити офіціанта про бажання оплатити чек або його частину БОФОНАМИ та пред’явити свою картку LOKAL або мобільний додаток.

Вибрати собі подарунок на суму БОФОНІВ (наприклад, тематичний сувенір в закладі або з каталогу вражень в особистому кабінеті чи у мобільному додатку Lokal).

Замовлення послуги та детальна інформація за телефоном гарячої лінії 0 800 501 494

!увага: БОФОНИ (в тому числі і додаткові БОФОНИ в обідній час) нараховуються лише при розрахунку готівкою та за допомогою банківської картки. У випадку оплати чеку БОФОНАМИ по даній сумі БОФОНИ не нараховуються.

НЕ ЕКОНОМ – ЖИТТЯ КОРОТКЕ, витрати принаймні БОФОНИ!

Як перевірити баланс на картці?

Існує декілька простих способів дізнатись баланс на Твоєму “Локальному рахунку”:

 • в мобільному додатку LOKAL;
 • на сайті спільноти LOKAL – www.lokal.lviv.ua натиснувши МОЯ СТОРІНКА;
 • в Оператора служби підтримки, зателефонувавши за но мером 0 800 501 494 ЦІЛОДОБОВО (дзвінки в межах України безкоштовні);
 • електрона розсилка.

Кожен учасник спільноти LOKAL має можливість отримувати щомісячну електрону розсилку, в якій буде міститись детальна інформація про Твій “Локальний рахунок” та баланс на ньому. Для цього потрібно надіслати e-mail на адресу info@lokal.lviv.ua, де вказати свій номер картки та примітку в темі листа "Баланс”.

Новини всієї мережі закладів та в цілому спільноти  LOKAL Ти в будь-якому випадку будеш отримувати у вигляді SMS чи e-mail

Відтепер, заходячи в особистий кабінет (https://program.yousystem.com.ua/frontoffice/ua/#/), власник картки має можливість одразу підписатись на розсилку або висловити свої зауваження, побажання, клікнувши на закладку Зворотній зв'язок.
 
Як отримати більше?
Кожна людина може і повинна розвиватись, тому спільнота  LOKAL дає можливість розвивати та поглиблювати наші відносини.
 
Для цього Ти можеш скористатись можливістю обміняти  звичайну картку на іменну картку  LOKAL (з вказаними на ній прізвищем та ім’ям або псевдо).
З отриманням іменної картки до існуючих можливостей Ти отримаєш додаткові виняткові умови та привілеї.
 
Отримати Іменну картку можна у випадку:
 • накопичення на свій рахунок 500 БОФОНІВ протягом одного календарного місяця (при цьому додаткові бали за обід не враховуються);
 • за рішенням керівника закладу.

 

Для власників ключів

Власники ключів Криївки одразу мають можливість отримати персоніфіковану картку!

Для цього потрібно замовити її наступним чином:

 • надіслати e-mail на адресу info@lokal.lviv.ua, де вказати номер ключа, своє ім’я, прізвище, контактний телефон;
 • в Оператора за телефоном 0 800 501 494 (дзвінки в межах України безкоштовні).

Що робити при втраті картки  LOKAL?

При втраті картки Ти можеш відновити її без втрати накопичених БОФОНІВ

Для цього потрібно як найшвидше повідомити про це Оператора підтримки за телефоном 0 800 501 494 (дзвінки в межах України безкоштовні). Твоя картка одразу буде заблокована для того, щоб ніхто інший не мав змоги нею скористатися, а Тобі буде видана картка на заміну, яка буде активована і на неї буде перенесений Твій “Локальний рахунок” з попередньої картки.

 

 

 

 

 

Контакти

0 800 501 494  ЦІЛОДОБОВО (всі дзвінки в межах України безкоштовні)

за цим телефоном Ти можеш поділитися своїми враженнями, висловити зауваження і дізнатись все про ЛОКАЛЬ!

e-mail: info@lokal.lviv.ua

Також, долучайся до нас в соцмережах:

 

КОНТАКТИ ЗАКЛАДІВ:

«Криївка»

м. Львів, пл. Ринок, 14 тел.: +38 050 430 63 54

www.kryjivka.com.ua

«Мазох-cafe»

м. Львів, вул. Сербська, 7 тел.: +38 050 371 04 40, (032) 235 68 72

Галицька  жидівська кнайпа «Під  Золотою Розою»

м. Львів, вул. Староєврейська, біля  старої синагоги

тел.: +38 050 370 38 63, (032) 236 75 53

 Ресторація-музей «Гасова лямпа» м. Львів, вул. Вірменська, 20, тел.: +38 050 371 09 08
Opera Underground м. Львів, пр. Свободи, 28, тел.: +38 050 430 53 85
«Найдорожча ресторація Галичини»

м. Львів, пл.  Ринок, 14 (2 пов.) тел.: +38 050 430 87 83

«Дуже висока кухня» м. Львів, пл. Ринок, 14 (стрих), тел.: +38 067 314 10 71
 Театр пива «Правда»

 м. Львів, пл. Ринок, 23 тел. +38 050 374 49 86,

+38 067 310 83 23

«Авіація Галичини»

м. Львів, вул. Краківська, 3, тел.: +38 068 507 72 92

м. Львів, вул. Староєврейська, 3, тел.: +38 068 507 72 92

м. Львів, вул. Любінська, 168, (Аеропорт «Львів»)

тел.: +38 (096) 610 6540

м. Київ, вул. Антоновича, 176 (ТРЦ Ocean Plaza),

тел.: +38 067 674 40 01

м. Київ, вул. Хрещатик, 13, тел.: +38 096 226 27 61

«Львівська копальня кави» м. Львів, пл. Ринок, 10, тел.: +38 067 670 61 06
«Реберня під Арсеналом»

м. Львів, вул. Підвальна, 5, тел.: +38 067 373 41 51

м. Львів, вул. Старознесенська 24/26, тел.: +38 067 719 78 80

м. Чернівці, вул. Головна, 119Б, тел.: +38 099 267 72 73

м. Київ, вул. вул. Андріївський Узвіз, 2, тел.: +38 096 680 03 99

Ліпша львівська настоянка «П'яна Вишня»

м. Львів, пл. Ринок, 11, тел.: +38 067 674 26 61

м. Львів, вул. Краківська 1/3, тел.: +38 067 340 12 94

м. Львів, вул. Старознесенська 24/26

м. Трускавець, вул. Шевченка, 2,  тел.: +38 093 254 79 90

м. Київ, вул. Бориса Грінченка 2/1, тел.: +38 095 274 67 27

м. Київ, вул. Велика Васильківська, 16, тел.: +38 073 827 78 78

м. Київ, проспект Степана Бандери, 11А, (ТЦ "Епіцентр")

тел.: +38 097 940 1059

м. Київ, проспект Оболонський 1-Б, ТРЦ "Dream town",

тел.: +38 063 739 19 59

м. Київ, вул. Андріївський Узвіз, 2, тел.: +38 096 680 03 99

Буковель, м. Яремче, участок Щивки, 8 (Буковельський променад), тел.: +38 066 988 35 56

м. Одеса, вул. Гаванна, 12, тел.: +38 096 871 79 07

м. Одеса, вул. Аркадійська Алея, територія ТРК,

тел.: +38 068 788 92 28

м. Миколаїв, вул. Шевченка, 65, тел.: +38 066 016 19 72

м. Житомир, вул. Михайлівська, 15, тел.: +38 098 440 05 44

м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 37, тел.: +38 063 787 40 75

м. Харків, пл. Конституції, 18,  тел.: +38 095 816 34 49

м. Чернівці, вул. Ольги Кобилянської, 25, тел.: +38 050 300 75 05

 «Перша львівська грильова ресторація м'яса та справедливости»

м. Львів, вул. Валова, 20 тел.: +38 050 430 28 26
 Відкрита кав’ярня «Біля Діани на Ринку» м. Львів, пл. Ринок  тел.: +38 050 378 60 38
«Дзиґа» м. Львів, вул. Вірменська, 35 тел.: +38 050 379 99 69

«Пструг, хліб та вино»

«Grand Cafe Leopolis»

«Дім легенд»

м. Львів, вул. Арсенальна, 49 тел.: +38 050 373 96 54

м. Львів, пл. Ринок, 1, тел.: +38 097 997 55 65

м. Львів, вул. Староєврейська, 48, тел.: +38 050 430 29 24

Перша міська пекарня сирників та штруделів «Львівські пляцки»

м. Львів, пл. Ринок, 13  тел.: +38 050 371 38 33

м. Київ, вул. Спаська, 5  тел.: +38 063 596 78 78

м. Київ, вул.Б. Хмельницького, 10, тел.: +38 093 656 78 78

м. Київ, пр. Перемоги, 33 тел.: 38 095 481 00 77

м. Київ, вул. Полярна 20Д, ТЦ "Епіцентр", тел. +38 093 954 23 50

м. Дніпро, бульвар Європейський, 2  тел.: +38 099 971 72 22

м. Чернівці, вул. Кобилянської, 25, тел.: +38 095 300 75 07

м. Запоріжжя, просп. Соборний, 186, тел.: +38 050 232 77 87

м. Миколаїв, вул. Шевченка, 65, тел.: +38 066 016 19 72

м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 37, тел.: +38 067 686 65 57

м. Житомир, вул. Михайлівська, 15, тел.: +38 098 440 05 44

www.pliacky.lviv.ua

«Пошта на Друкарській»

м. Львів, вул. Друкарська, 3 тел.: +38 050 434 71 48

Магазин правдивої їжі «Дідо»

м. Львів, вул. Хуторівка, 4Б тел.: + 38 067 674 73 31

м.Львів, вул. Личаківська, 112

м.Львів, вул. Стрийська, 30, ТЦ "KING CROSS Leopolis"

Крамниця  "Два кроки від хати"

м.Львів

вул. Дорога Кривчицька, 1 тел.: +38 050 430 87 57

вул. Горбачевського, 15 тел.: +38 050 372 98 39 

вул. Личаківська, 112 тел.: +38 050 432 83 30

вул. Зелена, 69 тел.: +38 050 430 39 91

вул. Віденська, 9 тел.: +38 096 760 71 99

«Львівська майстерня шоколаду» та її крамниці

м. Львів, вул. Сербська, 3

тел.: +38 050 430 60 33

м. Львів, вул. Січових Стрільців, 5

тел.: +38 050 378 23 62, +38 067 313 24 03

м. Львів, вул. Стрийська, 30, ТЦ "KING CROSS Leopolis"

тел.: +38 050 434 89 09, +38 067  672 51 97 

м. Львів, вул. Любінська, 168, Міжнародний аеропорт "Львів" ім. Данила Галицького

тел.: +38 050 430 47 55 

м. Львів, вул. Кульпарківська, 226А, ТРЦ "Viktoria Gardens"

тел.: +38 097 202 32 33

м. Трускавець, вул. Шевченка 4, тел.: +38 050 378 63 82

м. Луцьк, проспект Волі, 15, тел: +38 095 072 15 83

м. Житомир, майдан Перемоги, 7, тел.: +38 099 213 81 82

м. Житомирвул. Михайлівська, 9, тел.: +38 068 561 51 44

м. Івано-Франківськ, вул. Бачинського, 2, тел.: +38 098 608 57 09

м. Київ, вул. Антоновича (Горького), 45, тел.: +38 050 468 41 91 

м. Київ, Андріївський узвіз, 2Б, тел.: +38 063 27 87 474

м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 36, тел.: +38 050 370 90 60

м. Київ, вул. Будівельників, 40, станція метро "Дарниця"

тел.: +38 063 400 41 20

м. Київ, просп. Лобановського (Червонозоряний), 6а

тел.: +38 036 400 41 17

м. Київ, вул. Архітектора Вербицького, 1 (ТРЦ "New Way")                    тел.: 38 073 482 08 90 

м. Київ, вул. Полярна 20Д, ТЦ "Епіцентр", тел. +38 093 954 23 50

м. Кривий Рігпр-т Поштовий (Карла Маркса), 11

тел.: +38 068 543 14 59

м. Миколаїв, вул. Адміральська 27, тел.: +38  050 318 66 55 

м. Ужгород, вул. Корзо, 2, тел.: +38 096 308 86 88

Буковель, м. Яремче, участок Щивки, 8 (у підніжжі витягу №7),

тел.: +38 (067) 429 81 67

м. Одеса, вул. Дерибасівська, 31, тел.: +38 067 917 21 67

м. Одеса, вул. Пушкінська, 76, тел.: +38 068 525 47 45

м. Одеса, Південна дорога, 101а, ТРЦ "Riviera"

тел.: +38 067 881 64 61

м. Одеса, вул. вул. Генуезька, 5, ТРЦ "GAGARINN PLAZA"

тел.: +38 096 436 46 16

м. Дніпро, просп. Яворницького, 55, тел.: +38 067 54 44 446

м. Дніпро, вул. Глінки, 2 (ТРЦ "Мост-Сіті Центр")

тел.: +38 097 419 17 56

м. Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17 (ТРЦ "Караван")

тел.: +38 068 973 44 81

м. Дніпро, просп. Яворницького, 67д, тел.: +38 067 561 10 24

м. Запоріжжя, пр-т Леніна, 171, тел.:+38 063 948 70 70 

м. Запоріжжя, ТЦ "Аврора", пр. Соборний 83

тел.: +38 073 412 44 44

м. Харків, вул. Квітки -Основяненка, 12, тел.: +38 050 363 26 32

м. Харків вул. Сумська, 43, тел.: +38 098 488 13 35

м. Херсон, вул. Декабристів, 8, тел.: +38 050 012 16 17

м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 33, тел.: +38 050 302 07 09

м. Полтава, вул. Фрунзе, 27/24, тел.: +38 099 544 47 57

м. Рівне, вул. Словацького, 4/6 , тел.: +38 050 731 22 55

м. Суми, Покровська площа, 8, тел.+38 099 161 89 63 

м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 15, тел.+38 099 085 15 55

м. Чернігів, вул. П'ятницька, 50, тел.: +38 099 340 73 16

м. Чернігів, просп. Миру, 21, тел.: +38 099 340 73 16

м. Черкаси, вул. Байди Вишнівецького, 34

тел.: +38 050 259 73 01

м. Кременчук, вул. Соборна, 4/28, тел.: +38 068 243 72 66

м. Тернопіль, вул. Олени Кульчицької, 2а, тел.: +38 067 277 17 71

м. Бровари, вул. Чорновола, 2 (ТЦ "Бутік"), тел.: +38 050 956 65 05

м. Бориспільвул. Київський шлях, 67, ТРЦ Park Town

тел.: +38 063 949 74 74

м. Ірпіньвул. Шевченка, 7, тел.: +38 ‭063 123 82 49

м. Вишневе, вул. Святошинська, 7-а (ЖК Акварелі, за "Євразією"), тел.: +38 067 326 41 42

м. Мелітополь, вул. Героїв України, 38, тел.: +38 097 075 05 05

www.chocolate.lviv.ua

Наш партнер «Видавництво Старого Лева»

м. Львів, 79044, а/с 8839

тел.: (032) 240 47 98

e-mail: contact@starlev.com.ua

www.starlev.com.ua

 

Подарункові сертифікати

Даруй близьким смачні враження! 

Відтепер Ти можеш подарувати трохи емоцій своїм близьким - вже у продажу подарункові картки номіналом 300 і 500 гривень. 
Колєга, якому Ти вирішиш подарувати картку, може на свій смак вибрати заклад, в якому розрахується карткою з відповідним номіналом. Скористатись карткою можна у всіх закладах мережі у Львові, та у закладах «Львівські пляцки» по всій Україні, окрім мережі крамниць «Два кроки від хати», магазину правдивої їжі «Дідо» та мережі пекарень «Братванка».
Від того часу, коли Ти купив картку, її можна використати протягом півроку. Подарункова картка може використовуватись допоки не буде списано увесь номінал (можливе використання у різних закладах)! Якщо забава в обраному ресторані вартуватиме більше суми, вписаної у подарунковій картці, різницю можна доплатити гривнями, а якщо ж менше — різниця не повертається. 
Розраховуватись карткою можна за всі наїдки і напої, окрім підакцизних товарів (алкогольні напої, цигарки).   
При купівлі подарункового сертифікату бофони не нараховуються. 
 
Продаж подарункових карток Локаль відбувається лише у Львові в таких закладах мережі: Театр пива «Правда», Реберня «Під Арсеналом», "Пошта на Друкарській", Перша Львівська грильова ресторація М'яса та Справедливості, «Пструг, хліб та вино», «Гасова лямпа», «Львівська копальня кави», «Найдорожча ресторація Галичини», Фестиваль-ресторація «Лівий берег», Відкрита кав'ярня «Біля Діани на Ринку», Галицька жидівська кнайпа «Під Золотою Розою»«Мазох-café», «П’яна вишня», «Львівські пляцки», Інфо-центр «Just old tram».
Також подарунковий сертифікат Локаль можна придбати та використати по всій Україні у мережі закладів "Львівські пляцки". У "Львівській майстерні шоколаду" отоварити сертифікат можливо тільки у Львові.
 

Правила використання подарункових Сертифікатів LOKAL 

(надалі – «Правила») стосуються осіб, які вирішили скористатись Подарунковим Сертифікатом LOKAL в мережі закладів LOKAL  в якості покупця/споживача, а також осіб, які придбали або отримали Подарунковий Сертифікат як подарунок.

1. Подарунковий Сертифікат (надалі – «Сертифікат») мережі LOKAL – це документ, що засвідчує право його власника придбати в мережі закладів LOKAL товари на суму, рівну номінальній вартості Сертифікату, за цінами, що діють на момент купівлі товару. Подарунковий Сертифікат має властивості попередньої оплати за товар, що буде передано в майбутньому його пред’явникові на суму, що дорівнює номіналу Сертифікату. Сертифікат надає його пред’явникові право обміняти його на будь-які товари (за винятком товарів, неведених у п.10 цих Правил) з представленого асортименту в мережі закладів LOKAL протягом терміну дії Сертифікату.

2. Подарунковий Сертифікат не є платіжним документом чи цінним папером. Подарунковий Сертифікат випущений поліграфічним способом у формі картки, на зворотній стороні якої нанесений її штриховий код. Власником Подарункового Сертифікату вважається особа, яка пред’явила його для отримання товарів у будь-якому з закладів мережі LOKAL.

3. Подарунковий Сертифікат можна придбати за готівкові кошти або шляхом безготівкового розрахунку. 

4. Номінал Сертифікату вказано на лицьовому боці, зазначений у гривнях та дорівнює вартості Сертифікату. Номінали Серифікатів: «300 гривень», «500 гривень», «1000 гривень».

5. Термін дії Серифікату обмежений і становить 6 місяців з дня його видачі. Якщо протягом терміну дії Сертифікату його власником не буде реалізоване право на отримання товарів у межах номіналу Сертифікату, то зобов’язання щодо відпуску товарів в рахунок припиняється, а сума коштів, сплачена за Сертифікат, поверненню не підлягає.

6. Придбання Сертифікату свідчить про: сплату власником Подарункового Сертифікату його вартості, зазначеної на лицьовій стороні Подарункового Сертифікату в якості його номіналу; згоду власника Подарункового Сертифікату з умовами цих Правил.

7. Подарунковий Сертифікат може бути використаний декілька раз в межах його номіналу.  Для отримання товарів у межах номіналу Подарункового Сертифікату, його власник повинен пред’явити його кожного разу у момент отримання товарів.

8. Подарунковий Сертифікат не є іменним: використати Подарунковий Сертифікат може як особа, що особисто його придбала, так і будь-яка інша особа, яка його пред’явила для отримання товарів.

9. Якщо вартість товару перевищує номінал Подарункового Сертифікату, його пред’явник доплачує різницю між номіналом Подарункового Сертифікату та вартістю товару готівковими коштами. Невикористаний залишок Подарункового Cертифікату його пред’явнику не повертається.

10. Подарунковий Сертифікат не може бути використаний для обміну на товаривартість яких в момент здійснення покупки є нищою за встановлені чинним законодавством мінімальні роздрібні ціни для даної категорії товарів.

11. Обмін та повернення товарів, придбаних з використанням Подарункового Сертифікату, здійснюються в загальному порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

12. Подарунковий Сертифікат не підлягає поверненню та зворотному обміну на грошовий еквівалент.  

13. У разі втрати Подарунковий Сертифікат відновленню не підлягає. 

14. Подарунковий Сертифікат не приймається у разі виникнення сумнівів щодо його дійсності або наявності пошкоджень, про що негайно повідомляється пред’явник.

15. Подарунковий Сертифікат є документом суворої звітності і після використання деактивується.

Дізнатися детальніше про дію Сертифікатів та узгодити умови співпраці можна за телефоном Гарячої лінії: 0 800 501 494 (безкоштовно у межах України) або за електронною адресою: info@lokal.lviv.ua.